неделя, 16 декември 2012 г.

Финансов директор под наем


В света на бизнеса има различни професии, свързани с различни пазарни потребности. Днес ще ви разкажем за една нова и атрактивна реализация, като ви срещнем с неин представител. Той е млад, инициативен и вече имат достатъчно опит, както в работата си в малки и големи компании в различни сектори от финансови институции до производство, така и като частен предприемач, избрал да стартира своя бизнес в разгара на икономическата криза. Ивайло Филипов, нашият събеседник, има над десет години опит в сферата. Преминал е през най-важните етапи свързани с финансовото състояние на една фирма - счетоводство, одит, финанси, мениджмънт и е наясно с всички процеси. Работил е в български, чуждестранни и смесени компании. Именно поради тази причина днес Ви срещам с него, за да разкаже за една съвсем нова за пазара услуга, която е разработил конкретно за трудните времена на финансова криза . Финансов директор под наем!
Въпрос: С какво е свързана работата на Финансовия Директор?

Отговор: ФД е длъжност, характерна за всяка голяма компания. Това не е само помпозно звучаща позиция. Названието показва степента на важност, голямата отговорност и качеството на услугите, които се изпълняват. ФД е вторият човек във всяка една голяма компания, който се грижи за жизнени за нея функции, като: контрол, планиране, отчетност, играе ролята на консултант на управителния съвет на компанията по отношение на стратегия, развитието на компанията и разработване на нови пазари и/или услуги.

Въпрос: Както казахте, това е ключов за компанията човек, т.е. това е човек, който е част от всяка една компания. В какъв смисъл тогава под наем? Кой може да се възползва от услугата?:

Отговор: Както казах, той е част от всяка една ГОЛЯМА компания. Фокусът на ФД под наем са основно малките и стартиращи компании. Смисълът в случая е да направим така, че и те да могат да се възползват от подобни висококачествени услуги, защото често те нямат възможност, не могат да си позволят да назначават ФД на пълен работен ден, а и дори не могат да го натоварят на пълно работно време. От друга страна, във времена на стагнирана икономика и непрекъснато намалявани бюджети, от тази услуга могат да се възползват и средни компании с цел оптимизация на разходите, а дори и за второ мнение или за потвърждаване/ отхвърляне на някои ключови за тяхното развитие решения.

Въпрос: Какви са конкретните услуги, от които могат да се възползват компаниите?

Отговор: Това са услуги в сферата на споменатите по-горе функции на ФД , като например:
-         Стратегическо финансово планиране
-         оптимизиране и управление на паричните потоци
-         оценка и подобряване на контролни процедури
-         оценка и управление на риска…

Въпрос: Т.е. предлагате на всяка нова, малка, средна фирма услуга, която в корпорациите е цял отдел и движи финансовата стабилност? Давате възможност на малкия бизнес да оптимизира перспективите си?

Отговор: В конкретния случай става въпрос за услугите с по-висока добавена стойност. Тези, които са свързани с управлението на процесите и консултация на висшия Управленски Състав, на собствениците.
Разбира се, можем да предложим услуги, които да обхващат това, което прави целият финансов отдел в една компания. От счетоводство, през вътрешен контрол до управление на парични потоци, риск. Но  много по –ценната услуга е тази, да дадем възможност на малкия бизнес да оцени и развие идеите си, да структурира компанията си правилно!

1 коментар: