петък, 19 април 2013 г.

Крепост Питио


Гърция има много исторически забележителности не само от античността, но и от средновековието. На територията й се намират крепости от времето на Източната Римска Империя или така наречения Византийски период. В северната част има няколко с много важно значение в исторически план. Те са играли роля и в отбраната при навлизането на Османците на Балканите. Крепостите в тази част на южната ни съседка са достъпни за обхождане и не е необходима туристическа резервация, за да се посетят. Пътят е добър, обозначен и местните хора, а даже и полицаите (в тази част е военна полиция, поради близостта си с турската граница) са любезни и говорят английски. Днес ще ви представя една от тези исторически забележителности. На 15 км. северно от Дидимотика се намира Крепостта Питио. Тя се издига в сърцето на селце, носещо същото име.
Сградата е военна архитектура и една от представителните за периода на късния Византийски стил в Гърция. Питио е едновременно военен проект и символ на властта. Съоръжението има за цел да  осигури подслон и сигурност за владетеля. Крепостта е изградена от обемисти, големи, средни и малки камъни, три размера тухли и тухлени фрагменти. Целта на различните размери строителни материали е по-лесното моделиране на формите и по-здравото им скрепване. Съставът на свързващия хоросан включва креда, голям дребнозърнест пясък и малко количество камъчета. Лицата на стените са покрити с грубо дялан камък, положен в хоризонтални ленти. Някои от стените имат дървени решетки на различни нива. Размерите на камъните постепенно намаляват към горните части на кулите и арките. Самата крепост има четири наблюдателни кули. Изградена е до река върху хълмче.
Историческите източници дават някои сведения за събитията, случвали се на това място. През 1361 пада голямата крепост Дидимотика, която е средище на дворцов и духовен живот. Тя е един от двата основни центъра, намиращи се на река Еврос. Вторият е Адрианопол или Одрин. С падането на Дидимотика е превзета и крепостта Питио. Тъй като съоръжението е било изградено по всички правила за военна отбранителна архитектура, за да бъде превзето османците са разбили камъните на шлюза, опожарили са масивната дървена врата и стената покрай нея. През 1370 г. османците завладяват целият регион. Съдбата на Питио е показателна за стила на агресорите. Те я ограбват, опожаряват, разбиват каквото не могат да вземат и я изоставят. И така до 20 век, когато за кратко е използвана като временен подслон. В този период цистерната към крепостта е била използвана за съхранение на тор, а първият етаж като плевня от местните жители.
В началото на 90-те години на миналия век са проведени поредица от проучвания с цел опазване, реставрация и съхранение на крепостта. Първо са реставрирани съществуващите части на външните стени. Следващи в списъка са малката кула и порталът. Работата по по-голяма кула започна през 2000 година. Реконструкцията на тухлена зидария във вътрешните части е следващата, която е съхранена. След края на реставрацията, която е финансирана по европроекти (90% от реставрираните архитектурните паметници в Гърция са финасирани с проекти по Европрограми), в по-голямата кула е поместена информация, проследяваща целия процес. В снимки, чертежи и документи са показани резултатите от разкопките, други свързани с крепостта и консервационни работи и такива, показващи ролята на Питио в отбраната на долината по река Еврос и постиженията на късновоенна архитектура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар